Deutsch Türkçe Bosanski English Español

RAHMA e.V.

...je asocijacija koja nudi usluge savjetovanja i pomoći ženama i djevojkama koje prolaze kroz teške, krizne i konfliktne situacije. Cilj asocijacije je pružanje podrške, pomoći, savjeta, i usmjeravanje djevojaka i žena bez obzira na njihovo porijeklo, religiju ili starosnu dob. Posebnost ove asocijacije je u tome da su je osnovale i da je vode isključivo žene muslimanke koje dolaze iz različitih zemalja i žive na području Frankfurta i okoline. Imajući u vidu da naše članice potiču sa različitih područja, svoje usluge nudimo na skoro svim jezicima kojima govore stranci u Hessenu. Osim toga, usluge koje nudimo uzimaju u obzir kulturološke, tradicijske i druge specifičnosti koje su svojstvene ženama muslimankama s obzirom na njihovo porijeklo. Naš pristup ženama koje traže našu pomoć ne nosi sa sobom predrasude kreirane medijima, jer se svakoj klijentici prilazi od strane osobe koja razumije i kojoj su poznati običaji i stavovi, kao i uloga žene u društvu iz kojeg ona potiče. Svoje usluge nudimo na tri polja u kojima imamo na raspologanju stručne kadrove, a to su:

  • Savejtovališta za socijalno pedagoški rad
  • Psihološko savjetovalište
  • Pravno i
  • islamsko-teološko savjetovalište

Više o RAHMA e.V. ...