Deutsch Türkçe Bosanski English Español

Hakkɪmɪzda 

  • Derneğimiz
  • İlkelerimiz
  • Yönetim Kurulu
  • Danışma Kurulu


Derneğimiz “RAHMA - Muslimisches Zentrum für Mädchen, Frauen und Familie e.V. “ Mayıs 2014’de Frankfurt a.M. şehrinde kurulmuş kamu yararına çalışan bir dernektir. İlkin üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olan ve farklı diller konuşan genç Müslüman kadınlar bir araya gelerek bu dernek fikrinin temellerini attılar. Hem derneğin kuruluşu hem de dernek çalışmaları toplumsal görev bilinci ve İslami sorumluluk duygusundan hareketle gelişmiştir. Böylelikle toplumdaki yanlış Islam algısını tekrar düzeltmeyi hedeflemektedir. Zira bu görevin sorumluluğunu tüm Müslümanların hepbirlikte üstlenmesi gerekmektedir.

Derneğimizin adı, Türkçeye ‘Merhamet’ diye çevrilen, bütün Müslümanların anlayabildiği „RAHMA“ olarak konulmuştur. RAHMA, zorluk, kavga ve kriz durumlarında Müslüman kız ve kadınlara hizmet veren bir uğrak yeri ve danışma merkezidir.


“İnsan onuru dokunulmazdır.“

Alman Anayasası, Madde 1, Paragraf 1

“Ve biz insanları onurlu kıldık.“

Kur’an, İsra/17, Ayet 70

İnsan onurunu temel alan derneğimiz Müslüman kız ve kadınlara yönelik her türlü bireysel, kurumsal ve toplumsal baskı ve ayrımcılığa karşı çıkar. Bu nedenle amacımız yardıma ihtiyacı olan Müslüman kadınlara uzun vadeli olarak toplumda bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durmayı sağlayacak bir hayat kurmalarında yardımcı olmaktır. Yani bizim hedefimiz Müslüman bayanlara bulundukları kriz durumlarında danışmanlık, destek ve rehberlik ederek yardımcı olmaktır. Müslüman kesime hitap eden bayanlar için danışmanlık merkezimizde zor durumda olanlar için geniş yelpazede danışmanlık, destek, rehberlik etme ve ilgilenme hizmetlerimiz bulunmaktadır. Verdiğimiz hizmet esnasında bizim için her bireyin kültürel, etnik ve dini anlayışına saygı duymak ön plandadır. Aynı zamanda onların bireysel olarak gelişmelerine ve güçlenmelerine destek vererek, zor durumda olsalar bile hedef belirlemelerine yardım etmek istiyoruz.

Çalışmalarımız şu şekilde gerçekleşmektedir:

  • Fiziksel, cinsel, psikolojik ve yapısal şiddet gibi zor durumları atlatmak için danışmanlık, bakım, rehberlik yoluyla destek vermek.

  • Önyargıya maruz kalıp ayrımcılığa uğrayan ve İslam dinine mensup, Müslüman kökenli olduğu için, etnik durumundan, cinsiyetinden, medeni durumundan, yaşından, engelli olduğundan veya herhangi başka bir sebepten dolayı dışlanan herkese yardımcı olup bu gibi durumlarla mücadele etmek.

  • Mağdurların kişisel kaynak ve becerilerini keşfetme ve geliştirmede yardımcı olarak özellikle aile veya toplum içerisinde kendilerini mağdur bırakan çevrelerle mücadele etmek.

  • Bireylerin kendilerinin belirlediği bir evlilik- ve aile hayatını kurmaya ve onu korumalarına yardımcı olmak.

  • Derneğimizin söz konusu hedeflerini gerçekleştirmek için aydınlatıcı ve hassas bir şekilde çoğunluk topluma ve özellikle Almanya’daki Müslümanlara yönelik önleyici ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarda bulunmak.


Derneğimiz yanlız müslüman ve akademik bir geçmişe sahip olan bayanlar tarafından yönetilmektedir. Yönetim kurulu çalışmalarını gönüllü olarak yapmaktadır.

Şu anda başkanlık, başkan yardımcılığı ve hazine yöneticiliği pedagoglar tarafından üstlenilmektedir. Ayriyeten yönetim kurulunda mezun olmak üzere bir avukatımızda derneğimizin çalışmalarından sorumludur. Yönetim kurulunun çalışmalarına birçok gönüllü üyeler tarafındanda destek verilmektedir.


"Rahma Derneği" tüzüğüne göre danışma kurulu, derneğin yönetim kurulunun yanında görevleri olan ikinci bir dernek organıdır. Danışma kurulu, yönetim kurulunu ilkesel konuların yanında, uzmanlık ve strateji belirlemede destekler ve tavsiyelerde bulunur. Danışma kurulunda, dernek tüzüğüne göre yönetim kurulunun aksine erkek üyelerin faaliyet göstermesinde sakınca olmamakla beraber çoğunluğun kadınlar tarafından oluşması gerekmektedir.
Şu anda danışma kurulunda iki kadın psikolog ve bir erkek avukat bulunmaktadır.