Deutsch Türkçe Bosanski English Español

Baǧɪşlar ve Katkɪ

RAHMA baǧɪmsɪz bir vakɪf olduǧundan dolayɪ, maksatlarɪnɪ uygulayabilmek için baǧɪş ve desteǧe ihtiyacɪ vardɪr. Lütfen RAHMAnɪn çalɪşmasɪnɪ altta belirtilen banka hesabina göndereceǧiniz, baǧɪşlarɪnɪzla destekleyin.RAHMA e.V.

Frankfurter Volksbank e.G.
IBAN: DE85 5019 0000 7900 0179 06
BIC: FFVBDEFFRAHMA Derneğinin tüzüǧü Frankfurt Maliye Müdürlüǧü´nün 9 Temmuz 2014 tarihli hükmüyle kamu çıkarlarına (ve vergi yasasına göre yardıma muhtaç insanlara) destekleri hasebiyle kamuya yararlı (vergi avantajı olan dernek) olarak kabul görmüştür. Talep üzerine baǧış belgesi verilmektedir. Bunun için havale esnasında kullanım amacı yazan boşluǧa isminizi, adresinizi yazmanız veya bilgilerinizi e-mail yoluyla info@rahmazentrum.de´ye ulaştırmanız yeterlidir.

Ayrıca 200 Euro’ya kadar olan baǧışlarda banka hesap dekontunuz vergi beyanı için (RAHMAdan baǧış belegesine ihtiyaç duymadan) geçerlidir.

Paypal yoluyla baǧışda bulunmak için...